Untitled Design (1)

Chính sách bảo mật

Cập nhật: 27/08/2021

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Thông tin cá nhân của quý khách chỉ được giữ trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

Thu thập thông tin cá nhân 

Mọi thông tin cá nhân thu thập được chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Các thông tin mà chúng tôi thu nhập bao gồm: tên, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính. 

Các thông tin thu nhập sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Thông báo về sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ 
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của quý khách
  • Hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng
  • Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách (nếu có) 

Bảo mật thông tin cá nhân 

Nội Thất MIO cam kết đảm bảo mọi thông tin thu thập từ khách hàng được bảo mật nhất. Chúng tôi thực hiện bảo mật bằng những cách sau:

  • Dùng sản phẩm công nghệ để tránh việc truy cập máy tính trái phép
  • Giới hạn truy cập thông tin cá nhân
  • Xóa thông tin cá nhân khách hàng khi thông tin đó không cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ nữa.

Chia sẻ thông tin

Chính sách bảo mật của chúng tôi đề cao sự an toàn trong quản lý thông tin thu thập từ khách hàng. Chúng tôi cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ sau:

  • Bên thứ 3 có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã đặt tại Nội Thất MIO
  • Tiết lộ thông tin cho mục đích thực thi pháp luật

Thu thập dữ liệu máy tính 

Khi quý khách truy cập vào website này, máy chủ công ty của chúng tôi sẽ tự động ghi nhận được những thông tin như: địa chỉ IP, loại trình duyệt, các website mà quý khách đã ghé thăm trước đó, thời gian truy cập và các số liệu thống kê khác. 

Các thông tin thu thập ở trên được sử dụng cho mục đích phân tích và đánh giá, hỗ trợ chúng tôi trong việc cải thiện trang web, sản phẩm, dịch vụ mà mình cung cấp. Những thông tin này hoàn toàn không liên quan đến các thông tin cá nhân khác. 

Thay đổi chính sách bảo mật 

Nội Thất MIO có quyền thay đổi và chỉnh sửa chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi về chính sách bảo mật sẽ được đăng trên website của chúng tôi. 

Liên hệ